IMOLA - Autodromo Dino e Enzo Ferrari
Giro dei 3 Monti
17/10/2004

im1 im2 im3
im1.JPG im2.JPG im3.JPG